Abisheka

Sri Danvantri Perumal- (8 Feet)
Homam Speciality :
For couple : Rs./-
Swarna Akarshana Bhairavar/Sorna kala Bairavar
Homam Speciality :
For couple : Rs./-
Sri Maragadheswarar
Homam Speciality :
For couple : Rs./-
Sri Maragadhambikai
Homam Speciality :
For couple : Rs./-
Ashta Kaala Bairavar
Homam Speciality :
For couple : Rs./-
Sri Manikandan/Sri Iyyappan
Homam Speciality :
For couple : Rs./-
468 Siddhars - (form of siva Lingams)
Homam Speciality :
For couple : Rs./-
Swarna Annapoorani
Homam Speciality :
For couple : Rs./-
Sri Karthikai Kumaran
Homam Speciality :
For couple : Rs./-
Sri Dattatreya
Homam Speciality :
For couple : Rs./-
Sri Gayathri Devi
Homam Speciality :
For couple : Rs./-
Sri Maha Meru
Homam Speciality :
For couple : Rs./-

Diyas Images
 
Diyas Images
 
Diyas Images